PPL – erapiloodi luba

Eralenduriks võivad õppida kõik soovijad, kes tunnevad huvi, vajadust ja kirge lennata. Õppetöö kestab keskmiselt 8-12 kuud, olenevalt õpilase võimekusest ja aktiivsusest ning ilmatingimustest.

Kursus koosneb kahest osast: teoreetilisest ja praktilisest õppest. Minimaalne teooriaõppe maht on 173 tundi. Kaugõppe korral tuleb klassiruumiõpet konsultatsioonidena läbida vähemalt 56 tundi. Praktika miinimumnõue on 45 lennutundi.

Koolituses kasutatakse väikelennukit Cessna 172.

Piloodikursused

Tingimused kursusele astumiseks:

  • Minimaalne vanus kursuse alustamiseks on 15-eluaastat, esimese iseseisva lennu ajaks peab olema vähemalt 16-aastane ja lennundusloa taotlemise ajaks vähemalt 17-aastane.
  • Hiljemalt enne esimest iseseisvat lendu tuleb läbida meditsiiniline kontroll ning vastama vähemalt 2. klassi tervisenõuetele. Kontrolli saab teha Lennuameti poolt tunnustatud tervisekontrolli tegijate juures, mille kohta saab infot. Lennuameti lehelt
  • Kasuks tuleb inglise keele oskus ja tehniline mõtlemine, eriti kui soovitakse edaspidi omandada instrumentaallennu- või ametpiloodi pädevust.

Kursuse jooksul tuleb sooritada teooriaeksamid Lennuametis. Peale kursuse lõpetamist ja kooli lõputunnistuse väljastamist tuleb sooritada lennueksam Lennuameti poolt volitatud kontrolllenduriga. Lennu kestvus on 1:30, mis ei kuulu lennupraktika miinimumtundide hulka.

Peale kursuse lõpetamist on võimalik juurde õppida:

  • Öösel lendamist (NQ);
  • Instrumentaallennu pädevust (IR);
  • Lendama kahemootorilisel lennukil (ME);
  • Ametpiloodi pädevust (CPL);
  • Erinevatel lennuki- ja kopteritüüpidel.

Soovid lisainfot meie koolituste või teenuste kohta?

Võta ühendust →